AKSA Vann AS er en del av energikonsernet Alta Kraftlag SA som driver kraftproduksjon, elektroentreprenørtjenester og utvikling av strøm- og fibernett. Selskapet har ansvar for kraftproduksjon, drift og vedlikehold av konsernets vannkraftverk i Kåven, Møllelva, Hakkstabben og Mathisfoss.